Familiehunden Schæfervenner

Aktuelt

Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden-Schæfervenner". Søndag den 21 januar 2024 kl. 13.00 i klubhuset, hvor klubben er vært med suppe og kaffe.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af mødeleder. 
 
2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere): 
 
3. Godkendelse af dagsorden- 
 
4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen.  
 
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard. 
 
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af  generalforsamlingen incl opstilling til bestyrelsen. Senest den   7  januar 2023 kl. 13.00.  
 
7. Valg til bestyrelsen:
     Valg af formand (2 år, ulige år)-: Conny Nielsen
     Valg af næstformand (lige år)- Pia Haugaard-modtager ikke genvalg. Stiller op som suppleant
     Valg af kasserer (2 år, ulige år)-: Claus Østergaard
     Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – Ole Klitgaard
     Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) –Diana Søborg 
     Suppleant (2 år, lige år)- Bent Rysberg. – stiller ikke op til genvalg-stiller op som næstformand
     Valg af bilagskontrollant  ( 2 år i lige år)- -Sus Schneider.- modtager genvalg
     Valg af bilagskontrollantsuppleant (2 år, ulige år) : John Olsen. 
 
8. Visioner for 2024
 
9. Valg af årets medlem 2023. 
 
10. Eventuelt- Træningsflid
 
På bestyrelsens vegne
Conny Nielsen, formand
 
Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk
 
Til Pkt 6: . Indkomne forslag, herunder kandidater til formandsposten og bestyrelsesposter samt andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 
 
 
 
 
Generalforsamling 2022
Der indkaldes hermed til generalforsamling i “Familiehunden-Schæfervenner” søndag den 23 januar 2022 kl. 12.30 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby. Klubben byder på suppe denne dag.
såfremt der kommer forsamlingsforbud vil dette blive afholdt som webmøde.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af mødeleder.
2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Senest den 9 januar kl. 12:30
7. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand (2 år, ulige år)-: Conny Nielsen
Valg af næstformand (lige år)- Pia Haugaard, modtager  genvalg
Valg af kasserer (2 år, ulige år)-: Claus Østergaard
Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – Malene Griffenberg, modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) – Bo Rasmussen
Suppleant (2 år, lige år)- Diana Søborg- modtager genvalg
Valg af bilagskontrollant ( 2 år i lige år)- -Sus Schneider -modtager genvalg
Valg af bilagskontrollantsuppleant ( 2 år i ulige år)- Mona Greiffenberg
8. Visioner for 2020
9. Valg af årets medlem 2019.
10. Eventuelt
På bestyrelsens vegne Conny Nielsen, formand
 
Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk