Familiehunden Schæfervenner

Info fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde d. 25 marts 2018:

Tilstede: Preben Grønning Simonsen, Claus Østergård, Mona Svankær & Conny Nielsen. 

1. Opfølgning fra generalforsamlingen:
Ifølge generalforsamlings beslutning skal bestyrelsen udvides. I denne forbindelse skal der også ses på vedtægterne for foreningen, da disse skal ændres. Der snakkes om fordele og ulemper ved at gøre det på ekstraordinær generalforsamling. Det aftales at vi hver især kigger de ændringer igennem der er foreslået, og derefter tager en beslutning om vedtægterne på næste møde. Man enes om at fortsætte indtil videre som bestyrelse med det nuværende antal.

2. Info fra trænermøde.
Der beskrives for bestyrelsen, hvad der foregår på trænermøderne. Beslutninger der træffes på disse møder. Der er lavet en gennemgang af de enkelte hold, og kriterierne for at være på holdene.
Hvalpeholde indtil 6-8 mdr
Familiehund 1: max 1,5 år gammel, med god kontakt imellem hund og fører.
Familiehund 2: basal lydighed, måske med mulighed for at komme på prøveholdet.
Prøveholdet:
Hold til færdselsprøve
Brugshundhold: træning mod brugshundeprøver.

3. Økonomi:
Der er 43 husstande der har betalt til d.d.
Sund økonomi. Refusion fra kommunen for trænerkursus.

4. Fællesklubben til nyt klubhus
Da fællesklubben arbejder på et nyt klubhus, er der klubber der har givet tilsagn om penge til hjælp til dette. Vi mangler 200.000 kr. som er egenbetaling for at komme i mål. Dette kan være egenbetaling, eller arbejdskraft.

Der afholdes VM i myndeklubben i juni, og der er vi tilbudt at hjælpe i denne uge, specielt weekenden,, mod at myndeklubben så ligger 15.000 kr til byggeriet, hvis de ikke skal købe sig til hjælp udefra. Vi er i bestyrelsen positive overfor at hjælpe der. Datoer følger.
Vi sparer lidt i forhold til at love penge på nuværende tidspunkt til det nye klubhus, men er dog åbne
for at hjælpe såfremt der skulle være behov for dette.
 
Der har været forslag om at sælge lodder til fordel for hospitalsklovnene, dette ville give os 10 kr. pr solgt lod, men vi ønsker ikke at sælge lodder, da vi ikke mener der er tilslutning til det, og fortjenesten vil være for lille i forhold til det arbejde der skal lægges i det.

5. Vinterhalv årets hal leje:
Vi fortsætter med leje af de 2 haller som vi har brugt hidtil i vinterperioden til gruppe C og Ringtræning, Træning der arrangeres udenfor dette, betales af medlemmerne selv.

6. Klubmesterskab
Vi snakker om det kunne være det skulle afholdes udenfor Aalborg området. Bestyrelsen mener ikke dette vil udgøre et problem.

7. Afholdelse af Gruppe C kursus:
Der blev på generalforsamlingen lovet at der skulle afholdes et gruppe C kursus.
Dette gruppe C kursus afholdes den 21 april. Med figuranterne, Christian Lantau Sørensen, og Kenneth Der besluttes at der vil være egenbetaling på 100 kr/hund-hundefører.

8. Facebook sider:
Der har været forespørgsler på hvad der må være på vores åbne facebook side. Vi enes i bestyrelsen om at beholde facebook siden åben for opslag, men vi skal sørge for at holde facebook siden åben og saglig. Diskussioner vedrørende klubben på personlig plan vil blive slettet.

9. Hjemmesiden :
Helle Hansen havde oprettet hjemmesiden, men har nu overført den til klubben.
Efter Helle rejste til Grønland, har Sabrina styret hjemmesiden, sammen med facebook siderne. Men da Facebook er overgået til Dorrit, så skal der være en snak o hvorledes man sikrer at opslagene koordineres således at tingene slås op på begge medier helst nogenlunde samtidig. Samtidig er der kommet en regning for hjemmesiden, som skal undersøges nærmere, da det ser ud til at vores hjemmeside nu koster 480 kr/år, hvor vi tidligere gav 79 kr/år.

10. Fremtiden:
Bestyrelsen planlægger følgende kurser:
Teori undervisning i hundesignaler.
Massagekursus.

Visioner 2018:

Hvad skal kendetegne 2018. Det vil for mig nok stadig være rummeligheden i klubben. Der skal være fokus på de bedste betingelser for alle hundeførerne og hundene.
For at klæde hundeførerne bedre på vil vi i 2018 afholde et par kurser rettet specielt mod de forskellige hold. Dette er med egen betaling.
 
Der vil blive lavet et hvalpekursus om foder igen i år.
Et kursus i gruppe C, som er efterspurgt af mange hundefører, der træner IPO.
Måske et sporkursus igen, såfremt der er stemning for dette..
Et massage kursus har Maria Hagbard sagt ja til af afholde.
Ringtræningsholdet har holdt teorikursus for deres hundefører, og mon ikke man kan lokke dem til at gøre dette igen såfremt der er stemning for dette.
 
Da vi nu alle trænere har træneruddannelsen, så vil vi flytte lidt rundt på trænerne i 2018. Der er nogle trænere der har stået der på alle træningsdage, og det er ikke sikkert det skal fortsætte sådan.
Vi vil holde trænermøder mere struktureret, og snakke om de enkelte hold. Når man snakker hold og holdfordeling, så vil det være nødvendigt at nedskrive hvordan vi ser de enkelte hold, hvad træningen indeholder.
Da vi er blevet så stor en klub, og det er et luksusproblem, så er det en nødvendighed med en klar definering af dette.
 
Vi fortsætter det gode samarbejde med både Schæferhundeklubben kreds 19 , samt Redningshunden. Det skal til stadighed være året… hvor vi giver plads til alle.
Kan godt være vi ikke er enige, men vi skal respektere hinanden. Så vi fortsat har en dejlig klub at komme i.
 
Vi fortsætter aftentræning i forsvarsarbejde i hal indtil 1.4.2018, det foregår om torsdagen. Vi har været så heldige at Michael Bundgaard vil komme og hjælpe som figurant de torsdage hvor Christian ikke kommer. Såfremt Michaels arbejde tillader det.
Vi fortsætter ringtræning hver 2 uge i ridehal, i lige uger, indtil 1. april 2018.
Tror der er flere prøver på vej, prøveholdet som i 3, således at de 2 af holdene arbejder mod færdselsprøve, Sabrina er blevet fordelt således at hun træner et hold hvor der er nogle der træner mod færdselsprøve og nogle der træner mod IPO prøve. IPO hold (2) trænes af Conny og Claus, med Dorrit lidt på side linjen.
Dette er visionerne i 2018. hvis vi skal opnå det, så skal vi hjælpe hinanden, og det er vi faktisk allerede super gode til.

Formandens beretning 2017

Året 2017 startede med 2 hold til lydighed- familiehold , brugshundeholdet, ringtræningsholdet, byholdet, samt vores hvalpehold. I alt var der 75 trænende i det år. Super flot for en rimelig nystartet klub.
Der er også kommet en ny træner på banen, nemlig Dorrit. Vi holdt 4 års fødselsdag, for en gangs skyld ikke på dagen, da vi havde besluttet at forlænge sommerferien lidt. Men tiden går, og nye udfordringer kommer… Vi har i år valgt at priotere at de trænere, som alle gør et stort frivilligt arbejde, er blevet tilbudt og har fået træneruddannelsen i Schæferhundeklubben for Danmark.
Dette har været en bekostelig affære, men en god investering i klubben, og dens fremtid.
Klubmesterskabet var som altid en hemmelighed: Vores samarbejde med Redningshunden har gjort at vi kunne holde klubmesterskab i Rørdal hos redningshundene. Som havde gjort et stort arbejde for at vi alle kunne få en dejlig og udfordrende dag med vores hunde.
Da udfordringerne var noget anderledes end det vi prøver til daglig, så var det også en anderledes præmiefordeling af priserne. Det er altid svært at lave dette, så alle føler, at de får det med de er bedst til med deres hunde. Men når alt kommer til alt så er klubmesterskabet en dag hvor samarbejde imellem hund og fører er i fokus. Dermed tror jeg at vi ramte mere en anden gruppe af de trænende i vores klub. Hvilket for mig er dejligt, da vi helst skal favne alle.
Som noget nyt havde vi gruppe C med, og der var desværre kun få hunde tilmeldt, men lært af erfaring fra dette, så skal vi nok tidligere sige disciplinerne der vil komme på klubmesterskabet. Hundene der stillede i gruppe C i IPO-V fik faktisk kun lov at se, eller prøve dette en gang.
Hvilket var udfordrende for nogle af hundeførerne, idet de ikke kunne huske programmet.
Ekstern dommer Ånje Nielsen dømte både lydighed og gruppe C. Super at man vil bruge en hel dag på at hjælpe os. Stort tak for det.
De der deltog, ca 40 , fik en dejlig dag, og der skal da også lyde en stor tak til dem der var med til at sørge for at det bag kulissen også fungerede med både rekvisitter, samt mad og drikke.
Ringtræningsholdet er stille vokset til flere, og flere, og dette er jeg ikke i tvivl om skyldes vores meget kompetente trænere, som nærmest ved alt om udstilling uanset race, det de ikke ved sætter de sig ind i. Dette har også gjort at vi har set flere af vores hunde på udstilling, og flere i topposition, selvom de er anderledes pelset ……undskyld hvis jeg rammer nogen der….
Familieholdet har været lidt lavt besøgt som altid sidst på året 2017, og derfor blev det som de tidligere år indskrænket til et hold, for at trænerne ikke skulle stå og træne 2 hunde på 1 hold, og 3 hunde på et andet. Når holdet vokser sig stort igen, så vil der atter være et familiehold 1 og familiehold 2.
Hvalpeholdet har også fået stor succes med flere hunde, og de bliver så lige så stille sendt videre når samarbejdet mellem hund og fører er godt, og der er plads til dem på familieholdet. Det er noget trænerne bliver enige om. Det er suverænt trænerne der bestemmer hvem der er på hvad hold, og det snakker vi løbende sammen om. Hvis der er nogle der har brug for mere eller andet i forhold til den planlagte træning, så er det via samtale at vi finder på at flytte på hundeførerne, og det har vi også gjort i 2017.
Kaffe sponsoren sagde igen ja til at være sponsor for vores kaffe, men i år er det sponsoreret af Polygon, som har købt Bygningskontrol.
Der var Juleafslutning med sjov og spas i lundbykrat. Dejligt med forbindelser så vi kunne prøve et andet sted en vores hjemmebane. Så stor tak til Preben for at være med til at arrangere dette. Og servicere os. Som altid ud over de udfordringer vi mødte ude i skoven, så var der nogle der sørgede for at resten af tingene fungerede, så tak til Sabrina og Ann for at stå for det praktiske, og ikke mindst til Palle og datter for at sørge for vi blev serviceret på stedet med gløgg, kaffe og æbleskiver. Og tak til alle jer der var med til at gøre dette til en dejlig dag.
Nå det var så alt det ydre i 2017, men lad os ikke glemme hundearbejdet.
Vi trænede mange forskellige hunde og vi har set store fremskridt ved dem alle. Nogle på lydighed, nogle i bidearbejde, nogle udstillingsmæssigt. Der var flere af klubbens hunde og hundefører der stiftede bekendtskab med prøver og udstilling i 2017, og bestod selvfølgelig prøverne …stort tillykke med det.
Vi har brugt meget tid på at socialisere hundene så der er plads til alle, og vægter vi meget. Vi er blevet spurgt af dyrehospitalet City Syd om de må henvise hunde til os, der har lidt problemer, så vi kan bygge dem op.
Dette ser vi som en stor anerkendelse af os som klub. Dog vurderer vi hver enkelt hund før vi siger ja. Vi har haft et eksternt sporkursus med Preben og Vivi Wedfald, der var så stor tilslutning, så det blev holdt 2 dage med dette. Egenbetaling til disse kurser er et must. Og dem vil vi arbejde mod igen i 2018.
Der blev varslet øget kontingent stigning i 2018, dette er fordi vores betaling til Fællesforeningen stiger, Desuden er der forhåndsgodkendelse til nyt klubhus i 2018. Stigningen har dog også været på grund af vi vægter det sociale meget og vi syntes det er betydelig lettere at arrangere noget hvor alle kan deltage når de har betalt trænings kontingent. Vi har også nogle rigtige gode sponsorer som hjælper os godt på vej. Man skal dog huske at intet af dette ville være muligt hvis ikke man i klubben gjorde plads til hinanden og vores forskelligheder. Og det er vi rigtig gode til.
Så tusind tak til alle medlemmerne fordi i udviser denne respekt og derved gør klubben til et dejligt socialt sted at være. Dog vil jeg gerne slutte med at sige, at nogle gange er dialog en god ting, fordi den måde man opfatter tingene er måske ikke altid den måde afsenderen mener med det sagte.
Kan man spørge lidt ind til det skrevne eller sagte vil vi være kommet langt. Tak til alle vores trænere, figuranter, cateringholdet, hjælpere, sponsorer og hundefører…I er guld værd. Tak for god ro og orden Det var slut på formandens beretning.
 

Generalforsamling den 28 januar 2018.

. valg af Mødeleder : Ole Klitgaard vælges.
2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere): Dorrit Holm Christensen, samt Birgitte Dam Westergaard
3. Godkendelse af dagsorden. Denne godkendes, dog med rettelse af årstal i pkt. 8 til 2017.
4. Formandens beretning. Se separat. 7
5. Gennemgang af regnskab: Claus Østergaard. Overskud 1753,43kr. Godkendt.
6. Indkomne forslag: -indstilling til næstformand : Sabrina Grønhøj, suppleant Preben Grønning Simonsen -indstilling til næstformand: Dorrit Holm Christensen
Disse forslag overgår til valg af bestyrelse. –
Valg til ændring af bestyrelsen til 5 medlemmer i stedet for 3.
dette Vedtages med : 33 stk. for, og 11. stk. imod.
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Forbud mod pig halsbånd, dog i enkelte tilfælde tillades dette: afstemning 26 nej, 16 ja, forslaget nedstemt.
Forbud mod brug af pig halsbånd i gruppe C: 25 imod 15 for forslaget. Dette er nedstemt.
7. Valg af bestyrelse: Næstformand: forslag: Sabrina Grønhøj – takker nej
Dorrit Holm Christensen- takker nej
Opstillede: Bo Rasmussen & Preben Grønning Simonsen
Kort præsentation af dem selv.
Afstemning giver : Preben Grønning Simonsen –25 stemmer. Bo Rasmussen -18 stemmer.
Bestyrelses suppleant: -Mona Svankær.
Bilagskontrollant: Minna Borre Larsen
8. visioner. Se separat.
9. årets medlem: Preben Grønning Simonsen.
10. Træningsflid 2017: Peter Strøm med Olex, en hundefører der har træner meget og er nået utrolig langt med sin hund, og deres samarbejde.
11. Tak til afgående næstformand Lars larsen for hans kæmpe arbejde i bestyrelsen igennem de sidste 4 år. Tak for super støtte og samarbejde i gennem årene. Referent: Conny Nielsen
 

Formandens beretning 2016:

Året 2016 startede med 2 hold til lydighed – familieholdene, Prøveholdet, ringtræningsholdet, byholdet , samt vores hvalpehold.
 
I alt var der 73 trænende i det år. 63 husstands medlemskaber. Dette var en øgning på 10 hundefører siden 2015. Stadig super flot for en rimelig nystartet klub.
 
Vores samarbejde med Redningshunden var stadig intakt, og vi havde også lidt samarbejde i 2016, som gik begge veje, som sådan noget jo bør gøre.
 
Igen et YES fordi vores kaffe sponsor sagde ja til endnu et års kaffe sponsere af Bygningskontrol.- vi har jo liket på FB…
 
Cateringholdet gik i vinterhi, og det lykkes faktisk relativt sent at vække dem igen….nej faktisk har det været svært at få det til at gå op med de mange træningshold og de forskellige dage der trænes.Så det blev efter aftale at de dukkede op når der var arrangementer som passede med deres kalender.
 
Dagen oprandt hvor klubben fyldte 3 år, og det blev fejret på behørig vis med Kagemand og Boller, nu fra vores nye kagejunkiebager…yeah…samt sponserede sodavand. Der var rigtig mange og også af de nye hundefører. Det gjorde dagen super hyggelig.
 
Atter Klubmesterskab…hvem… hvad… hvor…
 
Alle snakkede om det, og dog forblev den en hemmelighed helt op til dagen, hvor det blev offentliggjort at det var på egen baner at løjerne skulle foregå.
 
Over 45 tilmeldte fik køkkenholdet til at svede lidt…., og ja der blev stegt pølser og bagt kage. Og det var sandelig ikke kun klubbens medlemmer der fik nydt godt af det. Det fik Minna, og køkkenholdet op af stolene, og fik stoppet vores ikke inviterede gæster….
 
En dejlig og meget anderledes hundedag stod for døren. Alle tog dog udfordringerne derovre med oprejst pande. Nogle var lidt mere kvikke end andre til at se muligheder. Alt i alt en super sjov dag, med mange udfordringer for hundene og hundeførerne.
Der var ønske om lydighedskonkurrence. Så det blev familiehund og lydighed. Man kunne dog stille i begge dele, og det var der mange der gjorde….
Minna stod for spordelen, dommer Sabrina stod for lydighedsdelen, en B prøv, og Conny for fjolle-, hundesjov delene, sammen med Alexander og Malene i hvad hund er dette.
Ikke alle kender så høj avls hundene på banen .kunne man så se og høre, de ser jo alle ens ud… er der så nogle der mener…..
 
Dagen sluttede med spisning og kåring af vores nye klubmestre. I år var der som altid sponsoreret pokaler fra vores flinke sponsorer, og tusind tak for det. Desuden var der sponsoreret 2 store vandrepokaler, og de gik til bedste lydighed med den yngste hund, da der var 3 der fik samme pointtal. I familiedelen gik pokalen til den som havde bedst samarbejde med sin hund, og som kunne få sin hund til at arbejde for sig. , og så er det slut….,
 
Men ud af det kom vores klubmestre både i lydighed og i familiehundedelen. Stort tillykke til dem. Og til alle jer der var med tak for kampånden.
 
Tak til festudvalget for at sørge for mad til os, og borddækning, tak til cateringholdet for morgenmad samt middagsmad, et kæmpearrangement der som altid gik op i en højere enhed. Så fedt.
 
Der var Juleafslutning med sjov og spas. Nye hundefører dukkede op, og heldigvis skræmte vi dem ikke helt væk.
Juleafslutningen blev holdt på vandhundens faciliteter, og der var vandsjov, søgning, sjov og samarbejde for hunde og hundefører, og lidt vandplask skal der vel være når man er på Vandhundens enemærker.
Der blev grinet med hinanden og hygget. Afsluttende med pakkespil, gløgg og æbleskiver. Flotte præmier , nogle borde stjal dog flere pakker end godt var, mon ikke de snød lidt… .tror det næsten….
 
Nå det var så alt det ydre i 2016, men lad os ikke glemme hundearbejdet. Vi trænede mange forskellige hunde og vi har set store fremskridt ved dem alle.
Nogle på lydighed, nogle i bidearbejde, nogle udstillingsmæssigt.
 
Der var flere af klubbens hunde og hundefører der stiftede bekendtskab med prøver og udstilling i 2016, og bestod selvfølgelig prøverne, og en avls kåring blev det også til, samt IPO prøve. stort tillykke med det.
 
Vi har brugt meget tid på at socialisere hundene så der er plads til alle, og vægter vi meget.
 
Ringtræningsholdet træner med socialisering på deres hold, og vi træner det også på hvalpeholdet, samt familieholdet.
Men nogle gange er dette ikke nok. Så derfor er by holdet som blev stiftet i 2015 fortsat i 2016, og det har været en stor succes.
Vi bruger tiden på at gå med hundene enkeltvis og se hvordan de reagerer på andre , og forsøger at afhjælpe uhensigtsmæssig opførsel.
Dette har været en stor succes, nogle har været på holdet nogle enkelte gange og fået redskaber til at bruge, andre har været der flere gange, og vi kan se fremskridt uge for uge. Det er et hold vi er super glade for, og vi forsøger at være 3 trænere med på bytur hver uge.
 
Der har været afholdt et par kurser i 2016, og det har været for trænere, og kursister med egen betaling for dette.
 
Desuden er to af vores ”yngre” trænerne som er startet på træneruddannelsen i schæferhundeklubben, og de er færdige i marts 2017, det er penge investeret godt i klubbens fremtid. Og vi har fået nogle super gode træningsredskaber med tilbage til klubben via dette. Og stor respekt fordi de orker at bruge fritid på det.
 
Der blev varslet øget kontingent stigning i 2017 el 2018 til fællesforeningen.
Dette er fordi vi søger om nyt klubhus, og der søges eksterne sponsorer til dette.
Får vi et nyt klubhus så bliver det ca. 120 kvm, og det er det dobbelte af vores nuværende, og da vi betaler for kvm, så kan vi forvente stigning til det dobbelte for klubberne.
Samtidig er det varslet af der skal gå højlandskvæg på skråningerne for at udrydde bjørneklo, og derfor vil der blive lavet 3 indhegninger hvor dyrene skal gå.
Dog i en af indhegningerne af gangen. Dette har fået nogle af klubberne til at varsle at de så ikke kan bruge arealerne.Det er endnu ikke endeligt afgjort om det kommer til at ske.
 
Sammenholdet i klubben er som altid fortrinligt, og det skal vi vare meget på.
For sammen gør vi os selv og hinanden stærkere. Så som altid vil jeg sige at intet af dette ville være muligt hvis ikke man i klubben gjorde plads til hinanden og vores forskelligheder. Og det er vi rigtig gode til.
 
Så tusind tak til alle medlemmerne fordi I udviser denne respekt og derved gør klubben til et dejligt socialt sted at være.
 
Tak til vores trænere, figuranter, cateringholdet, samt alle de frivillige der arrangerer og gør det et stort arbejde i og for klubben,, det er guld værd.
 
Tak til vores skønne hunde førere fordi I er som i er.
 
Tak for god ro og orden
 
Det var slut på formandens beretning.