Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for hundeklubben Familiehunden-Schæfervenner
 
Her på siden kan du finde information om klubbens formål, hvor og hvornår der er træning, hvordan man bliver medlem, hvilke arrangementer vi deltager i osv.
Du kan ligeledes finde stemningsbilleder fra vores forskellige træningshold året rundt. 

Er du interesseret i at høre mere, eller er du interesseret i at komme ud og få prøvetime så tøv ikke med at kontakte os. 

Info

Familiehunden-Schæfervenner tilbyder bl.a.:
  • Husstandbetalt kontingent
  • Løbende optag på hold
  • Almindelig lydighed, hvalpehold, ringtræning, brugstræning, sportræning, gruppe c, byhold mm. 
Læs mere om hold og træningstider her 

vinter træningstider 2022-2023

Vi overgår til vintertræningstider fra den 12 september 2022- 1.4.2023
 
Tirsdag:
Prøvehold: kl 18.00 - 18.45
Byhold 1:   kl 19.00 - 19.30
Byhold 2:   Kl 19.30 - 20.00
 
Der laves opslag hver uge om hvor byholdet går fra.
 
Søndag:
 
Hvalpehold:    kl   9.30 - 10.15
Familiehold 1: kl 10.30 - 11.15
Familiehold 2: kl 11.30 - 12.15
gruppe C efter træning af familiehold 2.
 
Ved spørgsmål til disse træningstider, eller ander spørgsmål kontrakt gerne formand Conny Nielsen. . 
 
 
 
Januar 2022:
Så er det atter tid til indbeating af træningskontingent
beløbet er 500 kr for hele året.
Bedes indbetalt til spar nord på:
reg.nr 9314
konto nr: 4581319407
Mobilpay: box42951
 
Husk at sende kopi af forsikringspapirer, samt
vaccinationspapirer samt indmeldelsesblanket
til formand Conny Nielsen
mail: Precon@home3.gvdnet.dk
 
 
 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling

i Familiehunden-schaefervenner

Søndag den 23 januar kl 12.30 i klubhuset

hvor klubben er vært med suppe og kaffe.

Alternativt kan dette blive omkonverteret til web-
møde,såfremt der kommer forsamlingsforbud.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne
 
1. Valg af mødeleder
2. Valg af stemmeudvalg
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
     v/Conny Nielsen
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab
    v /Claus Østergaard
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formand
    i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen
    af  generalforsamlingen. 
     Senest 9 januar 2022 kl 12.30
7. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand (2 år ulige år):
Conny Nielsen
Valg af næstformand (lige år):
Pia Haugaard- modtager genvalg
Valg af Kasserer (2 år, ulige år):
Claus Østergaard
Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) :
Malene Greiffenberg- modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem (2 år ulige år):
Bo Rasmussen
Suppleant (2 år lige år) :
Diana Søborg- Modtager genvalg
Valg af Billagskontrollant (2 år, lige år):
Sus Schneider- modtager genvalg
Valg af billagskontrollant suppleant (2 år, ulige år):
Mona Greiffenberg
 
8. Visioner for 2022
9. Valg af årets medlem 2021
10. Eventuelt
 
På bestyrelsens vegne
Conny Nielsen. formand.
 
Husk at i henhold til klubbens love og
vedtægter paragraf 6 stk 1 er
stemmeberettige i klubbens anliggender,
æresmedlemmer og ordinære medlemmer,
der har fornyet års baseret medlems kontigent,
senest 7 dage inden datoen for afholdelse
af generalforsamlingen.
Husk ved indbetaling af indsende kopi
af vaccinationspapirer og forsikringspapirer
/kvittering til formanden Conny Nielsen. 
precon@home3.gvdnet.dk
 
Til pkt 6: Indkomne forslag herunder
kandidater til formandsposten,
samt bestyrelsesposter
samt andre forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen skal indsendes til
formanden senest 14 dage før afholdelsen
af generalforsamlingen.
 
 

 

 

Generalforsamling

 

 

 


Godt nytår til jer alle


Så det atter tid til at betale træningskontingent.
Dette er 500 kr. /årligt pr husstand.

Træningskontingentet kan betales ved bank overførsel:

              regnr: 9314
          kontonr: 4581319407
eller
        Mobilpay: box42951

For begge typer af indbetaling gælder det at I skal HUSKE at påføre hundeførerens navn.


Desuden bedes I sende en ny indmeldingsblanket, en kopi af hundeforsikring med udvidet ansvars forsikring og vaccinations papirer til formanden når indbetaler træningskontingentet.

Conny Nielsen: precon@home3.gvdnet.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden-Schæfervenner" søndag den 26 januar 2020 kl. 13.00 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.
Klubben byder på suppe denne dag.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af mødeleder.
2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Senest den 12 januar kl. 13:00
7. Valg til bestyrelsen: Valg af formand (2 år, ulige år)-: Conny Nielsen
Valg af næstformand (lige år)- Preben Grønning Simonsen, modtager ikke genvalg
Valg af kasserer (2 år, ulige år)-: Claus Østergaard
Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – Malene Griffenberg, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) – Pia Haugaard –trækker sig som bestyrelsesmedlem, da hun stiller op som næstformand
Suppleant (2 år, lige år)- Mona Svanekær: på valg
Valg af bilagskontrollant ( 2 år i lige år)- -Sus Schneider har denne post efter Minna: modtager genvalg
Valg af bilagskontrollantsuppleant ( 2 år i ulige år)- skal vælges
8. Visioner for 2020
9. Valg af årets medlem 2019.
10. Eventuelt
 
På bestyrelsens vegne Conny Nielsen, formand
 
Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Find os

 
Familiehunden-Schæfervenner
Voerbjergvej 95
9400 Nørresundby
 
Se adressen på kort her