Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for hundeklubben Familiehunden-Schæfervenner
 
Her på siden kan du finde information om klubbens formål, hvor og hvornår der er træning, hvordan man bliver medlem, hvilke arrangementer vi deltager i osv.
Du kan ligeledes finde stemningsbilleder fra vores forskellige træningshold året rundt. 

Er du interesseret i at høre mere, eller er du interesseret i at komme ud og få prøvetime så tøv ikke med at kontakte os. 

Info

Familiehunden-Schæfervenner tilbyder bl.a.:
  • Husstandbetalt kontingent
  • Løbende optag på hold
  • Almindelig lydighed, hvalpehold, ringtræning, brugstræning, sportræning, gruppe c, byhold mm. 
Læs mere om hold og træningstider her 

Aktuelt !!!!

Vigtig info:
De nye coronarestriktioner gør at vi desværre først starter træning op efter den 7 feb.
Bestyrelsen.

 

Nye coronarestriktioner:
På grund af de nye coronarestriktioner med forsamlingsforbud på max 5 personer, så aflyses træningen til tidligst opstart den 18 januar.

Godt nytår til jer alle


Så det atter tid til at betale træningskontingent.
Dette er 500 kr. /årligt pr husstand.

Træningskontingentet kan betales ved bank overførsel:

              regnr: 9314
          kontonr: 4581319407
eller
        Mobilpay: box42951

For begge typer af indbetaling gælder det at I skal HUSKE at påføre hundeførerens navn.


Desuden bedes I sende en ny indmeldingsblanket, en kopi af hundeforsikring med udvidet ansvars forsikring og vaccinations papirer til formanden når indbetaler træningskontingentet.

Conny Nielsen: precon@home3.gvdnet.dk 
VIGTIG INFO VEDRØRENDE COVID-19!!
 
Jubbii vi har fået lov til at starte hundetræning igen.
 
Så vi starter på:
Byhold tirsdag : hold 1 kl 17.30 til 18.00 og hold 2 18.00 til 18.30.
Mødested kommer senere for byholdet.
Hvalpehold : onsdag kl 18.00 til 19.00
Familiehold: onsdag kl 19.00 til 20.00
Prøvehold: torsdag kl 18.00 til 19.00

Der vil ikke være opstart af gruppe C endnu, det har vi ikke fået lov til.
De gældende regler for Max 10 personer, og afstand gælder fortsat. Der er ingen det må dele træningsudstyr og hundenes vandskåle. Klubhus, toilet og bænkene ved klubhuset må IKKE benyttes.
Der er ligeledes lukket for den udendørs vandhane, så medbring vand hjemmefra.
Der vil være håndsprit ved banerne.

For familiehold vil vi gerne have i tilmelder til Conny sms eller på Facebook eller messenger om i kommer, da der Max må være 9 kursister og en træner, så i skal deles i mindre grupper.

Vi glæder os til at se jer
På bestyrelsens vegne

Conny Nielsen
Formand
 
ONSDAG D. 08/04/20
Som I måske har bemærket, så har regering og sundhedsmyndighederne opfordret til at også frivillige foreninger lukker ned grundet af den voldsomme stigning af Corona virus, denne vejledning er foreløbig forlænget til 10 maj.

Det har vi i bestyrelsen haft dialog om, og er enige at vi vil fortsætte med. Dette på trods af Dansk kennel klub åbner for muligheder for træning med Max 10 på holdet.
Vi vil som bestyrelse ikke tage den risiko og samtidig hat Aalborg kommune tilsluttet sig at der fortsat holdes lukket for fritidsaktiviteter indtil 10 maj.

For at kompensere for den manglende træning vil vi lave nogle weekend kurser med intensiv træning

De der vælger at mødes og træne vil det være på eget initiativ og ansvar.

Vi håber alle vil passe rigtig godt på hinanden og vise hensyn, så vi undgår syge medlemmer.

På forhåbentlig snarlig gensyn
På vegne af bestyrelsen

Conny Nielsen
Formand
 

MANDAG D. 23/03/20
Corona virus opdatering;
Det midlertidig forbud mod fritids aktiviteter er forlænget indtil 13 april af regeringen.
 

ONSDAG D. 18/03/20
Corona virus opdatering;
Aalborg kommune indfører midlertidig forbud mod fritids aktiviteter foreløbig indtil 30 marts.
Så ingen træning før tidligst april i klubben!

ONSDAG D. 11/03/20
Som I måske har bemærket, så har regering og sundhedsmyndighederne opfordret til at også frivillige foreninger lukker ned grundet af den voldsomme stigning af Corona virus

Det har vi i bestyrelsen haft dialog om, og er enige at vi vil følge.
Så dermed lukker vi fra dags dato for al officiel træning de næste 14 dage, eller indtil skærpelsen ophæves.

De der vælger at mødes og træne vil det være på eget initiativ og ansvar.
Vi håber alle vil passe rigtig godt på hinanden og vise hensyn, så vi undgår syge medlemmer.

På forhåbentlig snarlig gensyn
På vegne af bestyrelsen
Conny Nielsen
Formand

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden-Schæfervenner" søndag den 26 januar 2020 kl. 13.00 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.
Klubben byder på suppe denne dag.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af mødeleder.
2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Senest den 12 januar kl. 13:00
7. Valg til bestyrelsen: Valg af formand (2 år, ulige år)-: Conny Nielsen
Valg af næstformand (lige år)- Preben Grønning Simonsen, modtager ikke genvalg
Valg af kasserer (2 år, ulige år)-: Claus Østergaard
Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – Malene Griffenberg, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) – Pia Haugaard –trækker sig som bestyrelsesmedlem, da hun stiller op som næstformand
Suppleant (2 år, lige år)- Mona Svanekær: på valg
Valg af bilagskontrollant ( 2 år i lige år)- -Sus Schneider har denne post efter Minna: modtager genvalg
Valg af bilagskontrollantsuppleant ( 2 år i ulige år)- skal vælges
8. Visioner for 2020
9. Valg af årets medlem 2019.
10. Eventuelt
 
På bestyrelsens vegne Conny Nielsen, formand
 
Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk

 

 

 

 

 
 
Årets Juleafslutning afholdes den 2 December fra kl 13.00 til 16.00
Lundby Hedehus
Indkørsel fra Hadsund landevej ved lundby Krat.
 
Klubben er vært med Gløgg og æbleskiver. Husk varmt tøj og godt fortøj, da skoven altid byder på mange sjove ting for hunde og hundefører. Husk at medbringe en hundegave til en værdi af 20-25 kr.
 
 
 
 
 
 
Klubmesterskab den 11 november 2018:
Klubmesterskabet afholdes i " der er så fuld af sjov inde i en skov". Vi starter kl 08.45 med morgenkaffe på Jydske Rev 2 , Saltum, Kl 9.45 kører vi til Fårup Sommerland, hvor vi skal tilbringe dagen. VI kører alle sammen ind kl 10.00, da dørene kun åbnes og lukkes den ene gang på dagen som vi har aftalt at vi kører ind og ud på.  Dagen byder på sjov for hunde, hundefører, familie, samt barnlige sjæle. Der bydes på middagsmad i sommerlandet i form af pølser med brød. Der serveres ligeledes eftermiddagskafe med kage.
Kl 16.00 kører vi alle ud og kører til Jydske Rev 2 , Saltum hvor de vil være aftensmad klar til os, og så uddeler vi pokalerne til vores nye klubmestre. Vel mødt.
 
 
 
Hundensdag den 6 oktober 2018:
Vi er nogle af hundeførerne i klubben der skal lave lidt træning og opvisning med vores hunde til Hundens dag. Vi mødes kl 12.45 v Kystens Perle,  Bådehavnsvej 10 9000 Aalborg. Brugshunde/prøvehold skal være "på" fra kl 13.00 til 13.30. Hvalpe/unghunde fra kl 13.30 til 14.00
Såfremt i har spørgsmål til dette må i gerne kontakte en af trænerne.
 
 
Nye træningstider for Hvalpehold og Familiehold.
I vinterperioden fra 23 september og frem til 1 april 2019 træner både Hvalpehold og Familiehold Søndage kl 11.30 til 12.30.
 
De øvrige hold fortsætter uændret.
 
 

Find os

 
Familiehunden-Schæfervenner
Voerbjergvej 95
9400 Nørresundby
 
Se adressen på kort her