Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for hundeklubben Familiehunden-Schæfervenner
 
Her på siden kan du finde information om klubbens formål, hvor og hvornår der er træning, hvordan man bliver medlem, hvilke arrangementer vi deltager i osv.
Du kan ligeledes finde stemningsbilleder fra vores forskellige træningshold året rundt. 

Er du interesseret i at høre mere, eller er du interesseret i at komme ud og få prøvetime så tøv ikke med at kontakte os. 

Info

Familiehunden-Schæfervenner tilbyder bl.a.:
  • Husstandbetalt kontingent
  • Løbende optag på hold
  • Almindelig lydighed, hvalpehold, ringtræning, brugstræning, sportræning, gruppe c, byhold mm. 
Læs mere om hold og træningstider her 

Aktuelt !!!!

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden-Schæfervenner",

søndag den 20. januar 2019, kl. 13.00 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.

Klubben byder på suppe denne dag.

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af mødeleder.

2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)

3. Godkendelse af dagsorden

4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.

6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af  

    generalforsamlingen. Senest den 6. januar 2019 kl. 13:00

 

7. Valg til bestyrelsen:

     Valg af formand (2 år, ulige år)- På valg: Conny Nielsen

     Valg af næstformand (lige år)- Preben Grønning Simonsen

     Valg af kasserer (2 år, ulige år)- på valg: Claus Østergaard

     Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – skal vælges

     Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) – skal vælges

     Suppleant (2 år, lige år)- Mona Svanekær

     Valg af bilagskontrollant  ( 2 år i lige år)- Minna Borre Larsen

     Valg af bilagskontrollantsuppleant ( 2 år i ulige år)- på valg Sus Schneider

 

8. Visioner for 2019

 

9. Valg af årets medlem 2018.

 

10. Eventuelt

  

På bestyrelsens vegne Conny Nielsen, formand

 

 

 

Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk

 

 

 

Indkomne forslag , punkt 6:

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 2, stk 2:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af Formand, næstformand, kasserer, suppleant og en bilagskontrollant

Forslag til ændring :

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af Formand, næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, kasserer, suppleant og en bilagskontrollant

§ 6 stk 5

Forslag :

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8 stk 1, f:

Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag til ændring:

Indkomne forslag, herunder kandidater til formandsposten og bestyrelsesposter samt andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen

 

  • 8 stk 1.  g.

Eksisterende:

Valg af bestyrelsen og suppleanter

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år

Valg af suppleant for 2 år i lige år

Forslag til ændring:

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmr for 2 år ( ulige år)

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  ( lige år)

Valg af suppelant for 2 år (lige år)

 

§12.

Lovændringsforslag fremlægges for bestyrelsen, og kræver her 2 tredjedels flertal af de afgivne stemmer til generalforsamlinger.

Ændringsforslag skal være formand i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

Forslag til ændring:

Lovændringsforslag fremlægges for bestyrelsen, og kræver her 2 tredjedels flertal af de afgivne stemmer til generalforsamlinger.

 

 

 

 

 
 
Årets Juleafslutning afholdes den 2 December fra kl 13.00 til 16.00
Lundby Hedehus
Indkørsel fra Hadsund landevej ved lundby Krat.
 
Klubben er vært med Gløgg og æbleskiver. Husk varmt tøj og godt fortøj, da skoven altid byder på mange sjove ting for hunde og hundefører. Husk at medbringe en hundegave til en værdi af 20-25 kr.
 
 
 
 
 
 
Klubmesterskab den 11 november 2018:
Klubmesterskabet afholdes i " der er så fuld af sjov inde i en skov". Vi starter kl 08.45 med morgenkaffe på Jydske Rev 2 , Saltum, Kl 9.45 kører vi til Fårup Sommerland, hvor vi skal tilbringe dagen. VI kører alle sammen ind kl 10.00, da dørene kun åbnes og lukkes den ene gang på dagen som vi har aftalt at vi kører ind og ud på.  Dagen byder på sjov for hunde, hundefører, familie, samt barnlige sjæle. Der bydes på middagsmad i sommerlandet i form af pølser med brød. Der serveres ligeledes eftermiddagskafe med kage.
Kl 16.00 kører vi alle ud og kører til Jydske Rev 2 , Saltum hvor de vil være aftensmad klar til os, og så uddeler vi pokalerne til vores nye klubmestre. Vel mødt.
 
 
 
Hundensdag den 6 oktober 2018:
Vi er nogle af hundeførerne i klubben der skal lave lidt træning og opvisning med vores hunde til Hundens dag. Vi mødes kl 12.45 v Kystens Perle,  Bådehavnsvej 10 9000 Aalborg. Brugshunde/prøvehold skal være "på" fra kl 13.00 til 13.30. Hvalpe/unghunde fra kl 13.30 til 14.00
Såfremt i har spørgsmål til dette må i gerne kontakte en af trænerne.
 
 
Nye træningstider for Hvalpehold og Familiehold.
I vinterperioden fra 23 september og frem til 1 april 2019 træner både Hvalpehold og Familiehold Søndage kl 11.30 til 12.30.
 
De øvrige hold fortsætter uændret.
 
 

Find os

 
Familiehunden-Schæfervenner
Voerbjergvej 95
9400 Nørresundby
 
Se adressen på kort her