Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden-Schæfervenner",

søndag den 20. januar 2019, kl. 13.00  i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.

Klubben byder på suppe denne dag.
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af mødeleder.

 2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)

 3. Godkendelse af dagsorden

 4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen

 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.

 6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden  datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Senest den 6. januar 2019 kl. 13:00
 
7. Valg til bestyrelsen:

     Valg af formand (2 år, ulige år)- På valg: Conny Nielsen

     Valg af næstformand (lige år)- Preben Grønning Simonsen

     Valg af kasserer (2 år, ulige år)- på valg: Claus Østergaard

     Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – skal vælges

     Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) – skal vælges

     Suppleant (2 år, lige år)- Mona Svanekær

     Valg af bilagskontrollant  ( 2 år i lige år)- Minna Borre Larsen

     Valg af bilagskontrollantsuppleant ( 2 år i ulige år)- på valg Sus Schneider 
 
 8. Visioner for 2019

 9. Valg af årets medlem 2018.

 10. Eventuelt

 
På bestyrelsens vegne
Conny Nielsen, formand

 

Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk

  
Indkomne forslag , punkt 6:

 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 2, stk 2:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af Formand, næstformand, kasserer, suppleant og en bilagskontrollant

Forslag til ændring :

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af Formand, næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, kasserer, suppleant og en bilagskontrollant

§ 6 stk 5

Forslag :

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8 stk 1, f:

Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag til ændring:

Indkomne forslag, herunder kandidater til formandsposten og bestyrelsesposter samt andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen

 
§  8 stk 1.  g.

Eksisterende:

Valg af bestyrelsen og suppleanter

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år

Valg af suppleant for 2 år i lige år

Forslag til ændring:

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmr for 2 år ( ulige år)

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  ( lige år)

Valg af suppelant for 2 år (lige år)

 
§12.

Lovændringsforslag fremlægges for bestyrelsen, og kræver her 2 tredjedels flertal af de afgivne stemmer til generalforsamlinger.

Ændringsforslag skal være formand i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

Forslag til ændring:

Lovændringsforslag fremlægges for bestyrelsen, og kræver her 2 tredjedels flertal af de afgivne stemmer til generalforsamlinger.


 

 

Aktuelt

Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden-Schæfervenner" søndag den 26 januar 2020 kl. 13.00 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby. Klubben byder på suppe denne dag.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af mødeleder.
2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Senest den 12 januar kl. 13:00
7. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand (2 år, ulige år)-: Conny Nielsen
Valg af næstformand (lige år)- Preben Grønning Simonsen, modtager ikke genvalg Valg af kasserer (2 år, ulige år)-: Claus Østergaard
Bestyrelsesmedlem (2 år, lige år) – Malene Griffenberg, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem (2 år, ulige år) – Pia Haugaard –trækker sig som bestyrelsesmedlem, da hun stiller op som næstformand
Suppleant (2 år, lige år)- Mona Svanekær: på valg
Valg af bilagskontrollant ( 2 år i lige år)- -Sus Schneider har denne post efter Minna: modtager genvalg
Valg af bilagskontrollantsuppleant ( 2 år i ulige år)- skal vælges
8. Visioner for 2020
9. Valg af årets medlem 2019.
10. Eventuelt
På bestyrelsens vegne Conny Nielsen, formand
 
Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 
Årets Juleafslutning afholdes den 2 December fra kl 13.00 til 16.00
Lundby Hedehus
Indkørsel fra Hadsund landevej ved lundby Krat.
 
Klubben er vært med Gløgg og æbleskiver. Husk varmt tøj og godt fortøj, da skoven altid byder på mange sjove ting for hunde og hundefører. Husk at medbringe en hundegave til en værdi af 20-25 kr.
 
 
 
 
Klubmesterskab den 11 november 2018:
Klubmesterskabet afholdes i " der er så fuld af sjov inde i en skov". Vi starter kl 08.45 med morgenkaffe på Jydske Rev 2 , Saltum, Kl 9.45 kører vi til Fårup Sommerland, hvor vi skal tilbringe dagen. VI kører alle sammen ind kl 10.00, da dørene kun åbnes og lukkes den ene gang på dagen som vi har aftalt at vi kører ind og ud på.  Dagen byder på sjov for hunde, hundefører, familie, samt barnlige sjæle. Der bydes på middagsmad i sommerlandet i form af pølser med brød. Der serveres ligeledes eftermiddagskafe med kage.
Kl 16.00 kører vi alle ud og kører til Jydske Rev 2 , Saltum hvor de vil være aftensmad klar til os, og så uddeler vi pokalerne til vores nye klubmestre. Vel mødt. 
 
 
 Hundens dag den 6 oktober 2018:
Vi er nogle af hundeførerne i klubben der skal lave lidt træning og opvisning med vores hunde til Hundens dag. Vi mødes kl 12.45 v Kystens Perle,  Bådehavnsvej 10 9000 Aalborg. Brugshunde/prøvehold skal være "på" fra kl 13.00 til 13.30. Hvalpe/unghunde fra kl 13.30 til 14.00
Såfremt i har spørgsmål til dette må i gerne kontakte en af trænerne.
 
 
 
2.august 2018:
 
Så er sommerferien ved at være forbi, og vi starter træning i næste uge. Prøvehold træner tirsdag kl 17.30 til 18.30. Byhold kl 19.00-20.00
Onsdag Familiehold 1 og 2 træner kl 19.00 til 20.00.
Hvalpehold træner kl 19.30 til 20.30
Da klubben på mandag fylder 5 år, så klubben onsdag kl 18.30 vært med boller og kagemand, samt vand og kaffe. Håber at se mange til dette, der er selvfølgelig træning bagefter.
Vi håber i har haft en fantastisk sommer, og vi glæder os til at se jer.
 
 
 
 31 Juli 2018
 
Træningen i aften den 31 juli aflyses, da det er for varmt for hundene med 32 grader. Dette gælder både alm træning og byhold  
 
 
 
 
15-06-2018
 
OBS OBS OBS OBS OBS 

Der er desværre konstateret Parvovirus i vores hundeklub Familiehunden Schæfervenner

Dorrit`s nye lille Rottweiler hvalp Echo har fået konstateret Parvovirus, det viste sig her i dag d. 15/6 hvor den pludselig blev meget dårlig og slap.
Hunden er blevet indlagt til behandling.

Dorrit har bedt om at få det lagt det ud på vores facebook side så i kan være opmærksom på jeres hunde, især dem som har været i kontakt med Echo.

For nærmere oplysning om sygdom og symptomer henvises til: 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 02-06-2018
 
Sommerafslutning 2018
 
Vi afholder sommerafslutning for alle holdene, onsdag d. 13 juni kl. 18:00.
Der er sjov for hunde og hundefører i en timestid, derefter vil klubben være vært med pølser og sodavand.
 
Der vil derfor ikke være prøvehold eller byhold tirsdag d. 12 juni, men stadig ringtræning, der kommer et separat opslag derom.
 
For at være sikker på at have nok mad og drikkevare, bedes i tilmelde jer på facebook eller til Conny, med hvor mange personer og hvor mange hunde i deltager med.
 
Vi ser frem til en hyggelig aften.
 
Vh trænergruppen
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 28-05-2018
 
INFO TIL PRØVEHOLDET.

Der afholdes infomøde til alle hundefører på prøveholdet
Tirsdag den 5. juni 2018 kl. 17.30 i klubhuset.
fremmøde uden hund til mødet, der er træning efter mødet
Hvis du ikke kan deltage og ikke melder afbud, anser vi det som, at du ikke ønsker at træne på prøvetholdet.
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 20-04-2018
 
OBS OBS OBS
 
Der er ingen træning tirsdag d. 24/4 samt onsdag d. 25/4.
Men der imod afholdes der spor træning.
 
Søndag d. 29/4.
 
Kl. 9.00 - Hvalpeholdet samt Familiehold 1
kl. 10.30 - Familieholdet 2 samt prøveholdet.
 
Adressen er:
 
Mysagervej 15 - 9240 Nibe
 
Husk: 
Små bløde godbidder i form af pølser/kylling eller andet som hunden godt kan lide. Hvis haves, bør man tage sporflag/pinde med.
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 20-04-2018
 
Til info:
 
Klubben sælger meget af det i skal bruge til de firbenede.
Halsbånd/lænke 125,-
Hundesnor læder 1m - 100,- eller 1,5m - 130,-
Gummiliner 1,5m - 80,-              3m - 100,-            5m - 130,-
Sporliner 100,-
Spor genstande 20,- pr. stk
Sporflag 25,- pr. stk
Chckit bolde small - 50,-    Medium - 65,-      Large - 75,-
Apportbuk 110,-
Prøvehæfter 25,-
 
Overskudet fra salget går til hjælp til afholdelse af vores arrengmenter, så støt gerne klubben. Henvend jer til Conny Nielsen hvis i ønsker at bestille noget.
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 14-04-2018
 
Fælles spisning i Familiehunden-Schæfervenner
 
Efter aftale med Conny oprettes denne begienhed, for at se om der er mulighed for at samle klubbens medlemmer til en gang hygge, uden for klubhuset. Hvis du ønsker at være med så kontakt Conny.
 
Det hele forgår på Restaurant Sanya d. 20 april kl. 19.00
Adresse: Rendsburggade 18, 9000 Aalborg
 
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 02-04-2018
 
Kære alle sammen,
Dorrit laver en ny bestilling af jakker d. 10 april 2018 man kan bestille enten:
 
Vinermodellen:
Nuværende pris 999,-
 
Eller sommermodellen:
Nuværende pris 850,-
 
Det eneste du skal gøre, er at skrive en besked til Dorrit Holm på 41 98 11 95 - eller kontakte hende på facebook, med henholdsvis omdu ønsker: Vintermodel eller sommermodel, farve & str.
 
Når Dorrit ved hvor mange der skal bestilles, får hun et tilbud på jakkerne. Så den endelig pris får i at vide inden jeg siger god for bestilling. Vinterjakkerne fik vi til 663,- med porto da vi bestilte sidst.
 
Mange hilsner Dorrit Holm 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 24-03-2018
 
Sommeren er ved at være over os, derfor flyttes træning til onsdage

Sommertræning: 1. april 2018 - 1. oktober 2018

Hvalpehold - Onsdag kl. 19.30-20.30
Lydighed opstartes på en sjov måde

Familiehold 1 - Onsdag kl. 18.30-19.30
Samarbejdstræning mellem hund og fører

Familiehold 2 - Onsdag kl. 19.30-20.30
For mere rutinerede hundeførere - brugsprøvehold

Brugsprøvehold - Tirsdag kl. 17.30-18.30
For mere rutinerede hundeførere, der arbejder målrettet for at opnå brugsprøver


Ringtræning - Tirsdage 19.00-20.00
Træning i hvordan man shower sin hund på hundeudstilling

Selvtræning - Lørdag formiddag indtil kl 13.00

Sportræning - variende trænings tidspunkter
Tjek klubbens FACEBOOK side for næste sportræning
Husk at medbringe MANGE små "våde" godbider som f.eks. tyndt skåret pølse, kylling, lever eller hvad jeres hund er helt vild med.
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 8-02-2018
 
Kære alle sammen
 
Jeg som person Dorrit Holm Christensen, vil gerne stå for at bestille nedenstående jakker hjem.
 
http://www.wpets.dk/jakker/1201-d4m-jakke-queen-therm.html
 
(jeg har efterspurgt om der er lommer bag på også - blot for at være sikker på der er - opdatering følger) DER ER LOMMER FOR OG BAG😊
 
Hvis du har interesse i at få en jakke skriv da venligst Hvilken farve og størrelse du vil have den i, på dnhc@hotmail.com
 
På sidste billede skulle der gerne være en størrelses anvisning.
 
Gerne inden den 1. marts Jeg har skrevet lidt med WPETS og de vil alt efter hvor mange jakker bestille, give et bedre bud på jakken.
Så den kommer til at koste de 648 kr som minimum og måske billigere.
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 25-01-2018
 
Dansk bygningskontrol har fået nyt logo!

Men det stopper dem ikke for at sponsorer endnu et år med kaffe til os.
Så der kan være kaffe til alle på træningsdagene og til de forskellige arrangementer klubben holder.
 
Vi takker for endnu et år med dejlig kaffe i klubben :-D
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 02-01-2018
 
 
Trænings tiderne i 2018

🎉Første træningsdage i 2018 er🎉

Tirsdag d. 9/1 17.30 - 18.30 Prøveholdet
Tirsdag d. 9/1 19.00 - 20.00 Ringtræning i lige uger - I ridehal.
Tirsdag d. 9/1 19.00 - 20.00 Byholdet

🍃Søndag d. 14/1 går vi spor🍃
Hvalpehold samt prøvehold møder kl. 9
Familieholdene møder k. 10.30

Adressen er: Mysagervej 15 - 9240 Nibe
Husk bløde, små godbidder samt sporpind.

‼️Søndag d. 28 januar‼️

Træner familieholdene 1& 2 som vanlig kl. 11.30 - 12.30
Hvalpeholdet kl. 11.30 - 12.30🐶

Derefter er klubben vært med suppe fra kl. 12.30 - 13.00🍲🍲🍲

Generalforsamling kl. 13.00 -


 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 02-01-2018
 
 
Aalborg den 30. december 2017.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden - Schæfervenner", søndag den 28. januar 2018, kl. 13.00 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.

Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter §6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, æresmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontingent, senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Husk ved indbetaling at indsende kopi af vaccinations og forsikrings papirer / kvitteringer til formanden Conny Nielsen precon@home3.gvdnet.dk

Klubben byder på suppe denne dag.

1. Valg af mødeleder.

2. Valg af stemmeudvalg (stemmetællere)

3. Godkendelse af dagsorden

4. Formandens beretning v/ Conny Nielsen

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Claus Østergaard.

6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. Senest den 14. januar 2018 kl. 13:00

7. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af næstformand (2 år) – på valg: Lars Bo Larsen
b. Valg af bestyrelsessuppleant (2 år) – på valg: Sabrina Grønhøj
c. Valg af bilagskontrollant (2 år) – på valg: Minna Borre Larsen

8. Visioner for 2017

9. Valg af "årets medlem".
Årets Medlem; der kan på generalforsamlingen stemmes på et af medlemmerne i klubben (valgfrit) . Dog kan der ikke stemmes på trænere og bestyrelsen. Såfremt man ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan man sende en mail til Conny Nielsen med navn på den man ønsker at give sin stemme i forbindelse med årets medlem. Hver husstand har 1 stemme.

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Lars Bo Larsen
Næstformand
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 02-01-2018
 

Bestyrelsesmøde den 30.12.2017

1. Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling den 28. januar 2018 kl. 13.00
Der trænes som normalt på dagen, og klubben er vært med suppe kl. 12.30.
Lars Bo Larsen laver indkaldelsen.

Kåring af ”Årets Medlem” blev sidste år indført. Bestyrelsen enes om at bestyrelse og trænere kan IKKE indstilles til denne pris. Der stemmes på dagen om hvem der skal have prisen.
Lars Bo Larsen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. (næstformand).- Det ville være dejligt hvis det var et trænende medlem, der ville stille op til denne post. Dette ville give en bredere vinkel på bestyrelsen, og derved øges mulighederne for at alle bliver repræsenteret og hørt i klubben.
Der forventes bestyrelsesmøder 2-4 gange årligt. Og der laves en lille vejledning i hvad
Næstformandens opgaver er.

2. Økonomi:
Et dyrt år med mange trænerkurser. Men den investering i trænerne betyder at alle har træneruddannelsen i Schæferhundeklubben for Danmark når vi når midt januar.
Der er søgt om refusion af nogle af udgifterne ved kommunen. Der er derfor også blevet oprettet nemid til klubben, da ansøgningerne skal laves elektronisk til kommunen. Det aftales at kasseren får ”medarbejderadgang” til nemid.

3. Kontingent fastsættelse 2018:
Kontingentet stiger til 500 kr./år pr. husstand. Dette er fordi vi arbejder på et nyt klubhus, og derfor gerne vil have lidt penge i reserve, hvis der skal indskydes lidt til dette.
Medlemmer der begynder træning efter 1/8 eller senere, betales der halvt kontingent for resten af det indeværende år.

4. Der laves nye indmeldes blanketter, som alle skal udfylde i det nye år.
De vil også indeholde en rubrik med plads til at skrive en mailadresse, således at vi kan sende kontingent opkrævninger ud pr mail.
Der skal der fremvises forsikringspapirer, og vaccinationer på hundene hvert år, og der laves afkrydsningsskemaer til hver træner til dette.


5. Træning:
Det aftales at Dorrit bliver træner på hvalpeholdet sammen med Minna.
Claus bliver træner på familieholdet igen.
Prøveholdet fortsætter med de trænere man har været vant til, dog er Claus flyttet til IPO holdet, da der er kommet betydelig flere over på dette hold.
Da der ikke er så mange kursister til FP, så vil Sabrina fortsætte med de kursister hun sluttede året 2017 med.

På bestyrelsens vegne

Conny Nielsen
Formand
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 02-01-2018
 
Kontingent 2018
 
Kontingentet stiger til 500 kr./år pr. husstand. Dette er fordi vi arbejder på et nyt klubhus, og derfior gerne vil have lidt penge i reserve, hvis der skal indskydes lidt til dette.
Medlemmer der begynder træning efter 1/8 eller senere, betales der halvt kontinget for resten af det indeværende år.
 
Dette kan indbetales på:
Reg. nr.: 9314  Konto nr.: 4581319407
 
HUSK ved overførsel påføres hund og førers navn
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 21-11-2017
 
 
Så er spænding udløst og juleafslutning står snart for døren, med en masse spændende og sjove opgaver for både hund & føre :D
Så få jer tilmeldt til en hyggelig dag i hundenstegn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 21-11-2017
 
OBS ....... JUL JUL..... OBS
 
Den kolde tid kommer nærmer derfor:
 
Afholder vi den årlige juleafslutning d. 3 december fra kl. 13.00-16.00 mere info kommer i et opslag.
 
Efter den 3 december vil træningstiderne være følgende:
 
Prøvehold -  Familiehold - Hvalpehold træner:
 
Søndage d. 10 & 17 december fra kl 11.30-12.30.
Vi træner vil så vidt som muligt være på banen, I skal nok få besked hvis ikke der er nogle træner.
 
Ringtræningsholdet holder afslutning tirsdag d. 28 november kl. 19.00 og derefter går de på vinterferie - med opstart til januar, nærmer info kommer senere.

Venlig Hilsen 
Trænerne 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 16-10-2017
 
OBS OBS OBS
 
Fra søndag d. 22 oktober vil Familiehold 1 & 2 træne sammen dvs. fra kl 11.30-12.30
Dette er en ændring til hele vinter perioden.
 
Der er blevet gjort klar til os i hallen i Mou til Gruppe C - første gang gruppe C er torsdag d. 19 oktober - fremadrettet er det torsdage i lige uger, altså hver anden torsdag. kl 18 i hallen i Mou, kærsholmvej 31 - 9280 Storvorde.
 
Ringtræning vil også fremad rette blive i ridehal.
Vi starte første gang tirsdag d. 17 oktober kl 19. Adressen er: Nibevej 364 - 9200 Aalborg SV
Dette vil blive hver tirsdag indtil videre.
 
Venlig hilsen Trænerene. 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 1-10-2017
 
OBS OBS OBS
 
Søndag d. 8 oktober vil vi lave sportræning på mysagervej ca ved husnummer 15.
 
Det vil blive sådan at Familiehold 1 & hvalpeholdet skal møde kl. 9.00
Og Familiehold 2 skal møde kl. 10.00
 
Husk endelig at tage rigligt med bløde godebidder med - og gerne et par startflag/sporpinde.
 
Tirsdag d. 10 vil prøveholdet tage en tur i byen og træne mod færdselsprøven. Vi mødes ved Netto kl. 17.30  i Nørresundby tæt på træningspladsen. 
Adressen: Viaduktvej 16 - 9400 Nørresundby.
 
Venlig hilsen 
Trænerne 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 18-9-2017
 
Ændring i tiderne indtil at vi går på vintertræning...
 
På onsdag d. 20/9 vil familiehold 1 & 2 træne sammen fra kl. 19.00 - 20.00.
Da solen går tidligere ned og det hurtigt bliver mørkt.

Hvalpeholdet vil også træne fra kl. 19.00 - 20.00 denne dag.....
 
Det er den sidste onsdag der vil blive trænet dette år. dvs at fra Søndag d. 1 oktober hedder det søndags træning resten af året ud.
 
Træningstiderne ser sådan ud:
 
Søndage
 
Familiehold 1: 10.30 - 11.30
 
Familiehold 2: 11.30 - 12.30
 
Hvalpehold:     11.30 - 12.30
 
Tirsdage:
 
Prøveholdet: 17.30 - 18.30
 
Ringtræning 19.00 - 20.00 
Snart vil ringtræning blive i uliger uge i ridehal ved Frejlev - ligesom sidste år.
Nærmere opsalg vil komme senere om dette. 
 
Byholdet aftales efter gang.
 
Venlig hilsen 
Trænerene
 
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 8-9-2017
 
OBS OBS..
 
Tirsdags træning d. 12 september. vil forgå sådanne:
 
Fra kl 17.30-18.30 vil der trænes mod prøve og klubmesterskabet, firgurant Christian vil være til stede også - Conny har plan til hvad der skal forgå.
 
Fra kl 18.30 til ca 19.00-19.15 vil vi lave ringtræning. 
 
Fra ca kl. 19.15-19.30 kan der købes hjemmelavet kartoffelsuppe med bacon og hjemmelavet brød. til den nette pris af 15,- venligst tilmeld hvor mange der ønsker suppe, enden på facebook eller til Ann/Sabrina 
 
VH trænerne.
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 8-9-2017
 
Da prøveholdetstræning blev aflyst sidste tirsdags bliver der lavet sportræning for prøveholdet på søndag d. 10/9 kl 9 på mysagervej 15 - 9240 Nibe
 
Vh Trænerene
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 8-9-2017
 
KLUBMESTERSKABET 2017
 
Her er lidt info omrking lydigshedsdelen - samt IPO-V
 
 
 
 
 
Detter er IPO-V
 
 
 
Her er også et link til en video til IPO-V
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cy_EQJRnioY
 
 
Kom endelig til trænerne hvis du har nogle spørgsmål.
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 12-8-2017
 
KLUBMESTERSKAB 2017
 
Klubmesterskabet den 17 september kl 9.00.
Der vil i år være familiedel, lydighed og gruppe C- ipo-v prøve.
 
Dette er en dag med sjov for hunde og hundefører og alle kan deltage uanset hundens alder og formåen.
 
Vi starter med morgenmad kl 9.00. Sted offentliggøres senere😎
Opdeling i hold alt efter hvad man melder til i? I skal tilmelde på Facebook eller til træneren. Skriv hvor mange mennesker og hunde i kommer med.
 
Klubben er vært med mad og drikkevarer på dagen. Vi er klar😁 Er I?:
 
Vh Conny 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 12-8-2017
 
Sommerferien er ved at være ved vejs ende...
 
Det vil sige at Tirsdag d. 15 august vil der ikke være nogle træner på banen.
Ingen lydighed eller ringtræning.
 
Så starter vi op på normal aften træning igen fra d. 22 august.
 
Men der imod tirsdag d. 22 holder vi "sommerferie afslutning" med;
 
Lydighedstræning for prøveholdet fra kl 17.30-18.30 som normalt derefter vil;
 
Byholdet gå bytur i Nibe - med gang fra Guf & kugler kl. 19.00 

Ringtræningsholdet vil lave bakketræning i Nibe ved bogstaverne kl. 19.00
 
 
Alle som ikke plejer at være på holdene kan komme med en tur inden vi mødes ved Guf & Kugler. ca kl. 20.00 hvor der kan købes is til både to benede og fire benede :-) :-)
 
Kom frisk alle fra Familiehunden - Schæfervenner.
 
 
Onsdag d. 23 vil Familieholdene og Hvalpeholde starte op igen - med følgende tider;
 
Hvalpehold kl. 19.30-20.30

Familiehold 1 kl. 18.30-19.30

Familiehold 2 kl. 19.30-20.30
 
Venlig hilsen Trænerne. 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 12-8-2017
 
Klubmesterskab 2017

Juhuu nu nærmer det sig igen tiden, hvor I skal reservere dagen til klubmesterskab.

Klubmesterskabet løber af staben SØNDAG den 17 september.

Det er en dag hvor alle kan detage uanset hunden alder og hunde førerens formåen. Det er dagen hvor hygge og samarbejde imellem hund og fører er i højsæde. Og hvor hygge for medlemmer er et must. Vi møder hinanden på nye måder, og griner, lidt eller meget sammen.
 
Husk at sætte kryds i kalenden og tag familien med til en hyggelig dag.

Nærmere opsalg kommer senere.

Hilsen Conny
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 14-6-2017
 
OBS OBS OBS 
 
Sportræning søndag d. 25/6 kl. 10.00 på Restrup Kærvej 57 - 9240 Nibe 
Husk små bløde godbidderne og sporflag hvis man har nogle. 
 
Dvs at der IKKE er den alm. træning tirsdag også onsdag i næste uge, uge 26. 
 
Dog laver ringtræningsholdet bakketræning tirsdag d. 27 kl 19.00 på Sønderbro 53,  ved Aalborg forsyning, vi mødes ved parkeringspladsen. 
 
Byholdet går også bytur tirsdag d. 27 kl. 19.00 dog denne gang i Nibe, ved Netto. 
Kør gennem den første rundkørsel man møder og videre til 2 der kommer Netto på venstre hånd. 
 
Der er stadig gruppe C torsdag d. 29 kl. 18.00 
 
Vh Trænerne
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 14-6-2017
 
 
INFO INFO INFO INFO INFO INFO
 
 
Den alm. træning tirsdag og onsdag i uge 26 flyttes til sportræning søndag d. 25/6 kl. 10.00 ( Sted kommer senere).
 
Der er ikke træning i uge 26. Fra uge 27 og til og med uge 33 holder vi ferie.

Dog vil vi forsøge at have trænere på banen TIRSDAGE kl. 17.30-18.30. 

Dette tilbud er for alle hold: Hvalpehold - Familieholdene - Prøvehold der har tid og lyst til træning i disse uger.
 
Ringtræningsholdet bestræber sig på at afholde ringtræning hver tirsdag kl. 19.00-20.00. Ellers vil andet blive slået op.
 
Byhold som vanligt kl. 19.00 sted aftales fra gang til gang.
 
Gruppe C slår vi op fra uge til uge.
 
En masse sommerhilsner fra trænerne.
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 1-5-2017
 
Sporkursus
 
Klubben holder sporkursus med Vivi & Preben Weedfeld.
 
Lørdag d. 20 Maj fra kl 9 - 16..... 8 pladser igen!!  eller
 
Søndag d. 21 Maj fra kl. 9 - 16.... Optaget!
 
Pris for enten lørdag eller søndag 300,- inkl. forplejning.
Betales til Conny senste d. 5 maj.
 
Sted: Vandhundens arealer: Kærsholmvej 31, 9280 Storvorde.
 
Tilmeldning til Conny.
 
Der startes med morgenmad - 1,5 times teori - spor - middagsmad - evaluering af første spor - spor igen - afsluttende evaluering af sidste spor  - til slut kaffe og kage.
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 1-5-2017
 
OBS!!
 
Der er kommet strøm i hegnet på parkingspladsen samt kreatur på luftepladsen.
 
Vh bestyrelsen
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 20-3-2017
 
 
‼OBS‼
Spor træning søndag d. 2 april kl 10.00

Samme tid som sidste gang -

Restrup Kærvej 57 - 9240 Nibe

Husk bløde godbidder & sporpinde (hvis har nogle)😄

Håber vi ses til en lige så god dag som sidst🌺🐶
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 18-3-2017
 
‼️OBS OBS‼️ 
 
Sportræning Søndag d. 26 marts i stedet for alm. træning.
 
Sted: Restrup Kærvej 57 - 9240 Nibe. kl. 10.00
Husk ingen morgenmad til hunden samt små bløde gode godbidder.
 
Der trænes som vanligt på prøveholdet & byholdet om tirsdagen samt gruppe C om torsdagen. Husk også at i gerne med deltage i spor om søndagen.
 
  
Uge 13 trænes der som vanligt på prøveholdet samt byholdet om tirsdagen d. 28 marts.
 
Men ingen søndagstræning d. 2. April, da banerne er booket om til sommertræning.
 
Derfor laves der sportræning søndag d. 2. april -2017 sted kommer senere.
 
Det vil sige at vi først starter med sommertræning
 
fra tirsdag d. 4/4 med Prøvehold - Byhold & Ringtræning.
 
Samt med Familieholdene og Hvalpeholdet om onsdagen d. 5/4.
 
Ringtræning fra d. 4 april køre frem over hver uge på træningspladsen i Nørresundby.
 
Sommertræningtider:
 
Tirsdag kl 17.30 - 18.30 prøvehold
 
Tirsdag kl 19.00  Byholdet, mødested aftales fra gang til gang.
 
Tirsdag kl 19.00 - 20.00 Ringtræning på pladsen i Nørresundby.
 
Onsdag kl. 18.30 - 19.30 Familihold 1
 
Onsdag kl. 19.30 - 20.30 Familiehold 2
 
Onsdag kl. 19.30 - 20.30 Hvalpehold
 
Torsdag kl. 18.00 Gruppe C - IPO banen, samt Agility banen (foran klubhuset for selvtræning).
 
Lørdag formiddag indtil kl 13.00. - IPO banen for selvtræning.
 
  
Det var alt fra cheftræneren 
 
Hilsen Conny
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 1-2-2017
 
‼️OBS OBS‼️ 
 
 
Ingen lydighedstræning tirsdag den 7 feb d.v.s ingen prøvehold eller byhold denne dag. 
 
Familiehold 1 & 2 samt hvalpehold skal på spordag SØNDAG d. 12 feb kl. 10.00 på Tostrupvej 210 - 9240 Nibe (lige efter champignon farmen).
 
Husk denne dag at hunden ikke skal have fået morgenmad samt at have en masse gode, bløde små godbidder (pølsestykker eller kødstykker)
 
 
Der vil stadig blive afholdt ringtræning tirsdag den 7 feb kl 19.00 på Nibevej 364 i ridehallen. 
 
 
Vh Trænerne 
 
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 28-1-2017
 
‼️OBS OBS‼️ 
 
Familiehold 1 & 2 bliver nu delt igen. D.v.s at der trænes fra: 
 
Familiehold 1: 10.30-11.30
 
Familehold 2: 11.30-12.30 
 
Der er blevet aftalt med træneren hvilken hold i skal træne på. 
 
Hvalpetræning som vanligt fra 11.30-12.30. 
 
Vh Træneren 
  
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 16-1-2017
 
‼️Ringtræning‼️ 
 
I lige uger med start tirsdag d. 10 januar kl 19.00 
i ridehal - nibevej 364 9200 Aalborg Sv 
 
Husk 25,- pr gang til leje af hal. 
 
Vh Ringtrænerne
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 15-1-2017
 
‼️ Gruppe C ‼️

Boxer Christian i lige uger med start torsdag 12. Januar kl. 18.00 - Adresse: Kærsholmsvej 31 - Mou. Vandhundens arealer.

Christian Wollesen i ulige uger med start torsdag 2. Februar kl. 18.00 - Adresse: Kærsholmsvej 31 - Mou. Vandhundens arealer.

Vh Trænerne
 
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 1-1-2017
 
Husk vi starter træning op igen allerede Tirsdag d. 3 & Søndag d. 8 januar
 
Tirsdag d. 3 januar:

Prøveholdet: 17.30-18.30
Byholdet: 19.00-20.00
  
Søndag d. 8 Januar:
 
Familiehold 1 & 2: 11.30-12.30
Hvalpeholdet: 11.30-12.30
 
 
Husk at sidste frist for indbetalning af kontigent (400,-) er den 29 januar - hvis du vil have stemmerettighed på generalforsamling i klubben d. 5 febuar kl. 13.00 
 
Kontingent indbetales til klubbens konto i SparNord Bank - overførslen påføres hund og førers navn

Reg. nr.: 9314
Konto nr.: 4581319407
 
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 30-12-2016
 
GERNERALFORSAMLING 2017
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i "Familiehunden - Schæfervenner", Søndag d. 5 februar 2017 kl. 13.00, i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.
Husk at i henhold til klubbens love og vedtægter pargraft 6 stk. 1 er stemmeberettigede i klubbens anliggender, ærsmedlemmer og ordinære medlemmer, der har betalt fornyet års baseret medlems kontigent senest 7 dage inden datoen for afholdelsen af generalforsamlingen.

Klubben byder på suppe denne dag.
 
1.  Valg af mødeleder.

2.  Valg af stemmeudvalg (stemmetæller).
 
3.  Godkenelse af dagsorden.
 
4.  Formandens beretning v/ Conny Nielsen
 
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/ Mona Marie Svanekær Nielsen.
 
6. Indkomme forsalg
 
7. Valg til bestyelsen:
     a. Valg af formand (2 år) - på valg Conny Nielsen.
     b. Valg af kasserer (2 år) - ikke på valg Mona Svanekær Nielsen
     c. Valg af bilagskontrollantsuppleant (2 år) - på valg Sus Schneider.
 
8. Visioner for 2017
 
9. Eventulet
 
Venlig hilsen Bestyrelsen
 
  
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <<<
 20-12-2016
 
  
GOD JUL 🌲🌲