Klubben / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Formand
Conny Nielsen
 
Næstformand
Preben Grønning Simonsen 
      prebensimonsen@stofanet.dk
 
Bestyrelsesmedlem 
Pia Bjarnason Haugaard
      pia@haugaard.mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Malene Emilie Greiffenberg 
      maleneemilie.study@gmail.com
 
Kasserer
Claus Østergaard 
      tingohund@yahoo.dk
 
Supplant
Mona Marie Svankær 
     m.svankaer@gmail.com
 
Revisor suppleant:
Sus Schneider